Tag: wow slot 444เครดิตฟรี100

วันนี้ 28 พ.ย. 2566 นายธารา อายุ 52 ปี เป็นชาว จ.ชลบุรี ไปกู้เงินนอกระบบกับ 23 เจ้า ตอนนี้รวมหนี้ทั้งต้นเป็นเงิน 1.4 ล้านบาท ในทุกๆ วันนายธารา ต้องจ่ายเงินให้เจ้าหนี้ทั้งดอกแบบลอยและดอกรายวันรวมเป็นเงินไม่ต่ำ 4 หมื่นบาทให้เจ้าหนี้ โดยเขาเริ่มกู้เงินตั้งแต่เดือน พ.ค. 2566 แต่ปรากฏว่าเดือนนี้ เดือน …

Back To Top