Home Credit và F88 giảm lãi sốc

Số liệu tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần F88 (F88), Công ty tài chính TNHH MTV Home Credit (Home Credit) được công bố trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).

Sau một năm nhiều biến động, kết quả kinh doanh năm 2023 của 2 “ông lớn” cho vay tiêu dùng sụt giảm tương đối so với năm 2022. Cụ thể, F88 ghi nhận lỗ sau thuế 528,8 tỷ đồng năm 2023. Năm 2022, ghi nhận mức lãi 208,1 tỷ đồng.

Home Credit đạt 375,3 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm 68% so với năm 2022From: web game casino. Tính trung bình mỗi ngày năm 2023, Home Credit lãi khoảng 1 tỷ đồng trong khi F88 lỗ khoảng 1,4 tỷ đồng.

Với việc lỗ nặng trong năm 2023, biên lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu của F88 rơi từ mức 24% về âm 37%. Đối với Home Credit, mặc dù ROE năm 2022 thua F88 khi chỉ đạt mức 19%, nhưng năm vừa qua vẫn khả quan ở mức 6%.

Đặc điểm chung của 2 doanh nghiệp này là năm 2023 giảm mạnh hệ số nợ phải trả so với vốn chủ sở hữu. Tại ngày 31/12/2022, chỉ số này của cả 2 đơn vị đều trên 4 lần. Sang đến ngày 31/12/2023, F88 giảm đòn bẩy về mức 1,8 lần còn Home Credit là 2,79 lần.

F88 cũng giảm dư nợ trái phiếu so với vốn chủ sở hữu từ 1,71 lần về 0,18 lần. Hệ số này của Home Credit vẫn duy trì mức 0,17 lần trong 2 năm vừa qua.

Từ những dữ liệu công bố có thể tính được tổng tài sản của F88, Home Credit ghi nhận cuối năm 2023 lần lượt là hơn 4.006 tỷ đồng và 25.594 tỷ đồng.

Theo HNX, F88 có phát hành 35 lô trái phiếu trong đó có 3 lô được phát hành trong năm 2023 với lãi suất 11,5-12%/năm. 32 lô trái phiếu khác đã hủy toàn bộ.

Ngoài ra theo thông tin từ Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm (Bộ Tư pháp), F88 cũng có các khoản vay từ các cá nhân trong nước, tổ chức nước ngoài là Lendable SPC, Lion Asia VIII (RB) Limited (địa chỉ tại quần đảo Cayman) hoặc ngân hàng. Tài sản đảm bảo cho các khoản vay này là đã qua sử dụng hoặc tài khoản tiền gửi tại ngân hàng.

Còn Home Credit từng phát hành 3 đợt trái phiếu và còn 1 lô trái phiếu đang lưu hànhFrom: web game casino. Những lô trái phiếu này có tổng giá trị 1.100 tỷ đồng, lãi suất 7,2-7,4%/năm.

Trước khi huy động trái phiếu, doanh nghiệp này vay vốn từ các tổ chức là ngân hàng trong nước và nước ngoài như Credit Suisse AG, Maybank International, Symbiotics SA, Micro, Small & Medium Enterprises Bonds S.A. thay mặt cho Compartment “One”, First Abu Dhabi bank P.J.S.C, Taishin International bank, E. sun commercial bank, Bank of Kaohsiung, Taiwan Cooperative Bank.

Back To Top