ไปได้สวย! การแข่งขันประเทศไทยขยับขึ้น ด้านเศรษฐกิจพุ่งแรง18อันดับ

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้พูดในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงภาพรวมการจัดอันดับขีดความสามารถทางการแข่งขันประเทศประจำปี 66 โดยสถาบันการจัดการนานาชาติ (ไอเอ็มดี) พบว่าประเทศไทยมีอันดับดีขึ้นมาเป็น 30 จากอันดับ 33 ดีขึ้นถึง 3 อันดับ ส่วนสำคัญที่ดีขึ้นมา คือสมรรถนะทางเศรษฐกิจปรับขึ้นมาอยู่ที่อันดับ 16 จากอันดับ 34 ดีขึ้นถึง 18 อันดับ, ประสิทธิภาพภาครัฐดีขึ้น 7 อันดับ, ประสิทธิภาพธุรกิจดีขึ้น 7 อันดับ และโครงสร้างพื้นฐานดีขึ้น 1 อันดับ สะท้อนทิศทางดำเนินนโยบายที่สอดคล้องเหมาะสมกับการดำเนินการที่ผ่านมา เพิ่มขีดความสามารถประเทศ ยกระดับประเทศ เสริมเกราะประเทศรองรับความท้าทายที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต

“สมรรถนะทางเศรษฐกิจ” อันดับขยับขึ้นถึง 18 อันดับดีที่สุดในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา มาจากด้านเศรษฐกิจในประเทศ การค้าระหว่างประเทศ การลงทุน การจ้างงาน และระดับราคามีอันดับดีขึ้น ทำให้อันดับทางด้านสมรรถนะทางเศรษฐกิจของประเทศไทยดีขึ้น”

นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) กล่าวว่า สมรรถนะทางด้านเศรษฐกิจเป็นเรื่องของการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ ซึ่งทุกอย่างปรับตัวดีขึ้นหมด สะท้อนความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทย รวมถึงประสิทธิภาพของภาครัฐ เสถียรภาพด้านการคลังสาธารณะขยับมาอยู่ลำดับที่ 25 ขณะที่การขาดดุลบัญชีเดินสะพัดลดลง แสดงให้เห็นว่าตัวฐานะการเงินการคลังของประเทศอยู่ในระดับดี ส่วนตัวที่ยังมีปัญหาอยู่คือโครงสร้างพื้นฐานด้านการศึกษา กับเรื่องของสิ่งแวดล้อมคือสถานการณ์ฝุ่นที่ยังไม่ดีคำพูดจาก ทดลองสล็อต pg

ทั้งนี้ไทยจะต้องขยับเรื่องที่ได้คะแนนต่ำ เช่น โครงสร้างทางการศึกษา และพยายามทำให้ดีขึ้น เพราะเป็นการวัดความสามารถของประเทศ ซึ่งประเทศอื่นๆ ต้องขยับเช่นกัน และต้องรักษาอันดับไม่ให้ร่วง ดังนั้นต้องทำให้ดีขึ้นเรื่อยๆ หากเทียบประเทศคู่แข่ง เช่น เวียดนาม ไทยยังอยู่ในระดับที่ดีกว่าเยอะ เพราะไทยอยู่อันดับที่ 3 ของอาเซียน สิงคโปร์ตกจากอันดับ 1คำพูดจาก ฟรี เกมสล็อตทดลองเล่น

“เมื่อเทียบปี 65 สมรรถนะทางเศรษฐกิจไทยขึ้นมาเยอะ การค้าระหว่างประเทศ เศรษฐกิจภายในประเทศ ขยับขึ้นมามาก ขณะที่การจ้างงานดีขึ้นมา 1 อันดับ ที่จริงของเดิมดีอยู่แล้ว ส่วนตัวราคา เงินเฟ้อดีขึ้นแล้ว ตัวที่เป็นปัญหา เช่น กรอบทางสังคม ซึ่งเป็นเรื่องของการกระจายรายได้ ส่วนเรื่องนโยบายด้านภาษี เป็นการจัดเก็บภาษีบุคคลที่ยังไม่สามารถจะขยายฐานภาษีให้กว้างขึ้นได้ แต่โดยรวมเรื่องนี้ดีขึ้นหมด”

Back To Top