เริ่มวันนี้! ขอต่อใบขับขี่โดยไม่ต้องจองคิวล่วงหน้า

นายเสกสม อัครพันธุ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) และโฆษก ขบ. เปิดเผยว่า ในปี 66 สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ได้เข้าสู่สภาวะปกติ และได้มีการผ่อนคลายมาตรการต่างๆจากทางภาครัฐส่งผลให้ประชาชนกลับมาดำเนินชีวิตและสามารถทำธุรกรรมกับทางภาครัฐได้ตามปกติ ขบ. ในฐานะหน่วยงานที่ให้บริการประชาชนด้านใบอนุญาตขับรถ (ใบขับขี่) จึงเปิดให้บริการโดยไม่ต้องจองคิวล่วงหน้า (walk in) สำหรับผู้ที่มีความประสงค์ต่ออายุใบอนุญาตขับรถ และใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถที่ผ่านการอบรมภาคทฤษฎีออนไลน์ผ่านระบบ e-Learning ทางเว็บไซต์ www.dlt-elearning.com มาแล้ว พร้อมใบรับรองแพทย์

สำหรับผู้ที่ไม่ได้อบรมภาคทฤษฎีผ่านระบบออนไลน์ และประสงค์อบรมที่สำนักงาน สามารถนำบัตรประจำตัวประชาชน ใบอนุญาตขับรถฉบับเดิม ใบรับรองแพทย์ เข้ารับบริการต่ออายุใบอนุญาตขับรถได้ ณ สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป คำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

นายเสกสม กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ผู้มีใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลชั่วคราวชนิด 2 ปี ที่ต้องการเปลี่ยนประเภทเป็นใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลชนิด 5 ปี ที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุไม่เกิน 1 ปี การขอรับใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศ การขอรับใบแทนใบอนุญาตขับรถที่ชำรุด สูญหาย หรือขอแก้ไขรายการ การขอหนังสือรับรองใบอนุญาตขับรถเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ และการขอรับหรือขอต่อใบอนุญาตขับรถสาธารณะ สามารถเข้ารับบริการได้โดยไม่ต้องจองคิวล่วงหน้า (walk in) หรือจองคิวล่วงหน้าผ่านแอพพลิเคชั่น DLT Smart Queue ได้เช่นเดียวกัน โดยจะให้บริการผู้ที่จองคิวล่วงหน้าเป็นอันดับแรก ส่วนผู้ที่ไม่ได้จองคิวมาจะเข้ารับบริการในลำดับถัดไป สำหรับชาวต่างชาติที่ประสงค์ต่ออายุใบอนุญาตขับรถ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐานครบถ้วนแล้วจะออกใบนัดเพื่อดำเนินการในโอกาสต่อไป

ขณะนี้มีกลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างรับทำธุรกรรมด้านใบอนุญาตต่างๆ ทั้งบนโลกออนไลน์ หรือจะเป็นหน้าม้า ที่มีพฤติกรรมเคาะกระจกรถรับทำธุรกรรมแทน บริเวณหน้าสำนักงานขนส่ง ทั้งนี้ ขบ.ขอเตือนประชาชน อย่าหลงเชื่อกลุ่มมิจฉาชีพดังกล่าวเด็ดขาด ซึ่งเสี่ยงสูญเสีย ทั้งทรัพย์สินและเอกสารสำคัญส่วนบุคคล ขอเน้นย้ำว่าการดำเนินการทำธุรกรรมด้านใบขับขี่ต้องดำเนินการด้วยตนเองที่สำนักงานขนส่งเท่านั้นและสามารถแจ้งเบาะแสมายัง ขบคำพูดจาก สล็อต777. ได้โดยตรง หรือ โทรฯ สายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง.

Back To Top