“คาเธ่ย์ แปซิฟิค” สานต่อแคมเปญ “บิน 1 เที่ยว ปลูก 1 ต้น” ปลูกป่าในไทย 6 พันต้น

น.ส.เคอรี ลุย ผู้จัดการประจำประเทศไทย สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค แจ้งว่า ในปี 66 สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค ตั้งเป้าหมายปลูกต้นไม้ในป่าชายเลน 20,000 ต้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตามโครงการการปลูกต้นไม้ 1 ต้น ต่อบัตรโดยสาร 1 ใบ ในแคมเปญ “บิน 1 เที่ยว ปลูก 1 ต้น” ในประเทศฟิลิปปินส์ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เวียดนาม กัมพูชา และสิงคโปร์ โดยในส่วนของประเทศไทย ถือโอกาสวันคุ้มครองโลกโลก (Earth Day) เมื่อวันที่ 22 เม.ยคำพูดจาก ทดลองสล็อต pg. ที่ผ่านมา พนักงานคาเธ่ย์ แปซิฟิค ผู้แทนการค้า และพันธมิตร ได้ร่วมปลูกต้นแสมขาว 6,000 ต้น ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบกบางปู จ.สมุทรปราการ มีนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสายตา จากมูลนิธิคอลฟีลด์ เพื่อคนตาบอด เข้าร่วมกิจกรรมด้วย

น.ส.เคอรี กล่าวต่อว่า รู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้สานต่อโครงการปลูกต้นไม้ในประเทศไทย เพื่อสนับสนุนชุมชนท้องถิ่น ฟื้นฟูถิ่นที่อยู่ตามธรรมชาติ และรับมือกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยที่ผ่านมาได้ทำงานร่วมกับพันธมิตรในท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด และเล็งเห็นว่าผู้พิการมักไม่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมเหล่านี้ เนื่องจากอาจถูกมองว่ามีข้อจำกัดด้านต่างๆ อย่างไรก็ตาม อนาคตโลกของเราเกี่ยวข้องกับทุกคน จึงหวังว่าการเปิดโอกาสให้ผู้ที่บกพร่องทางสายตาได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมครั้งนี้จะเป็นก้าวเล็กๆ ในการสร้างสรรค์สังคมแห่งการมีส่วนร่วมที่ทุกคนสามารถจะมีบทบาทในการผลักดันด้านความยั่งยืน และจุดประกายให้คนในชุมชนได้ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกต่อไปคำพูดจาก ทดลองสล็อต ใหม่ล่าสุด

ด้าน พ.อ.ดิตถ์ สูยะนันทน์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบกบางปู กล่าวว่า การอนุรักษ์ป่าชายเลนต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นการสร้างความตระหนักรู้ และการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง จึงรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับพันธมิตรองค์กรที่มีแนวความคิดเดียวกันอย่าง คาเธ่ย์ แปซิฟิค ในการดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมครั้งนี้

ขณะที่ นายเครื่อง ศรีบัวพันธุ์ ประธานมูลนิธิคอลฟีลด์ เพื่อคนตาบอด กล่าวว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่นักเรียนได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อสังคมร่วมกันกับ คาเธ่ย์ แปซิฟิค ทั้งนี้ มูลนิธิฯ ได้ให้ความสำคัญกับการสร้างทักษะให้แก่นักเรียน เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตได้ด้วยตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม เชื่อว่าประสบการณ์ครั้งนี้จะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจ ความภาคภูมิใจ และช่วยให้นักเรียนทุกคนตระหนักว่า พวกเขาก็สามารถมีบทบาทในอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้เช่นกัน.

Back To Top